Информация за шофьорските курсове КАТЕГОРИЯ "B"

Курсът се състои от две части:

Необходими документи за започване на курс: